Webinar 16/06

Regular o prohibir les Llars Compartides a Barcelona?

Webinar 16/06

Regular o prohibir les Llars Compartides a Barcelona?

#CompartirCuidarBCN

Presentació

Convivència i Turisme és un projecte d’iniciativa social que té com a objectiu millorar la convivència entre la ciutadania i els turistes que ens visiten. Per a això, crea ponts de diàleg i debat entre el sector turístic, la ciutadania i les administracions, alhora que ofereix un servei d’assessorament i mediació entre els veïns/es, propietaris/àries de llars compartides, de vivendes d’ús turístic i els seus gestors, zones d’oci nocturn, etc., per a una gestió alternativa dels conflictes en l’àmbit de la convivència residencial amb els turistes. Tot això, amb l’objectiu de fer del turisme una eina d’impacte positiviu a les ciutats.

Què fem

A Convivència i Turisme generem trobades de diàleg i debat a través d’activitats i esdeveniments en els que participin els diferents agents del sector turístic, la ciutadania i les administracions.

Volem prioritzar la intervenció per a facilitar els acords, intercedir en els conflictes i proposar mesures que millorin la convivència i la qualitat de vida dels veïns i veïnes de les ciutats i promoure la resolució dels conflictes i la convivència en les comunitats de veïns/es, propietaris/àries i visitants. 

A més a més, també volem enriquir l’experiència de la visita dels turistes, i promoure un turisme més sostenible, responsable, que visqui el comerç, la restauració i la cultura de proximitat com pròpia durant la seva estada.

El turisme és una riquesa i un valor de les cciutats, una oportunitat per a tots, per això creiem en les accions que treballen per a desenvolupar un turisme sostenible i respectuós amb els barris i els seus habitants.

EL NOSTRE OBJECTIU

Crear ponts de diàleg entre el sector turístic, la ciutadania i las administracions públiques per sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de la figura de l’amfitrió a la ciutat de Barcelona.

Amb Convivència i Turisme fem partícips els turistes del compromís per una Barcelona cuidada, estimada i protagonista de la bona convivència intercultural. Apropem la cultura de la sostenibilitat a cada racó de la ciutat. Els turistes acollits a les llars compartides coneixen, valoren i gaudeixen una ciutat més sostenible i plena d’oportunitats.

Com ho fem

L’objectiu principal d’aquest Servei és promoure la convivència entre residents i HUTS, llars compartides… a les ciutats, facilitant la trobada i la comunicació entre ells, restaurant la relació entre les persones implicades, creant espais de diàleg i debat i ajudant a trobar solucions i acords als problemes i conflictes generats per la convivència.

Els principis que ens regeixen són:

Professionalitat 

Som un equip de mediadors professionals i formats, facilitem la comunicació i ajudem a mantenir un diàleg assistit i gestionat, utilitzant les tècniques adequades per a reconduir les postures tancades cap als interessos comuns. Establim un marc de negociació que encarrili cap a l’acord satisfactori.

Imparcialitat i neutralitat

Som professionals i no ens posicionem en favor de ningú ni jutgem, no ens inclinem envers cap de les parts en conflicte.

Confidencialitat

Es tracta d’un servei 100% segur i confidencial.

Voluntarietat

Es tracta d’un procés voluntari, en qualsevol moment les parts poden abandonar el procés i per tant, parteix de la bona fe.

Bilateralitat

El mediador s’encarrega de garantir que totes les parts tenen les mateixes oportunitats d’expressar-se i de donar la seva opinió des del respecte mutu.

Flexibilitat

Els mediadors ens adaptem a cada cas segons les seves característiques, necessitats, tempos i persones implicades. Cada cas és particualr i diferent.

Qui pot sol·licitat el servei

Es tracta d’un servei bidireccional, el poden demanar veïns/es, associacions del sector turístic, propietaris/àries d’HUTs, de llars compartides, agències gestores, comunitats de propietaris, administradors de finques, etc.

Serveis

Creació de ponts de diàleg entre el sector turístic, la ciutadania i les administracions públiques

Estudi i anàlisi de cada cas. Disseny i proposta d’intervenció individualitzada

Assessorament jurídic
Formació grupal (comunitats de propietaris, agències gestores, etc)
Mediació en conflictes
Seguiment del cumpliment dels acords en mediació

Xarxes Socials